Voorwaarden

Voorwaarden

Way2Go! 2018

Deelname
1. Deelname aan Way2Go! is op individuele basis.
2. Deelname is op vrijwillige basis zonder dat de organisatie, de naam of precieze adres kent van deelnemer. Dat is voor het onderzoek ook niet relevant. Echter om kans te maken op één van de prijzen is het invullen van het e-mailadres noodzakelijk. Dit e-mailadres wordt gebruikt om de winnende deelnemer te bereiken. Daarnaast wordt deelnemers gevraagd om mee te doen aan de enquête en vervolgonderzoek (online enquête om data te verrijken) en worden per mail de onderzoeksresultaten toegestuurd.

Prijzen
1. Way2Go! verloot na de Actieweek mei-juni 2018 (week 20 en 23) 1 waardecheque t.w.v. € 1200,- van Jonico Fietsmegastore te Utrecht en 1x 4 kaartjes voor Het Spoorwegmuseum in Utrecht onder de deelnemers van Way2Go! van die periode. Wanneer de deelnemer voldoet aan de vereisten die onderstaand zijn bepaald wordt kans gemaakt op een prijs.

  • Deelnemer heeft zich aangemeld via de website, het Way2Go-team of het kaartje uit de flyer.
  • Deelnemer heeft een geldig e-mailadres opgegeven.
  • Deelnemer heeft deelgenomen aan de enquête die na de Actieweek per mail wordt verstuurd en deze volledig ingevuld.

2. Way2Go! verloot na de Actieweek september 2017 en mei-juni 2018 onder de deelnemers van Way2Go!-nameting van die periode 5 waardecheques t.w.v. € 50,- van Jonico Fietsmegastore te Utrecht. Wanneer de deelnemer voldoet aan de vereisten die onderstaand zijn bepaald wordt kans gemaakt op een prijs. Wanneer de deelnemer voldoet aan de vereisten die onderstaand zijn bepaald wordt kans gemaakt op een prijs.

  • Deelnemer heeft deelgenomen aan Way2Go!
  • Deelnemer heeft een geldig e-mailadres opgegeven.
  • Deelnemer heeft deelgenomen aan de Way2Go-nameting enquête die na de Actieweek per mail wordt verstuurd en deze volledig ingevuld.

3. De prijs zal via het lotingssysteem aan de deelnemers worden toegewezen.
4. De prijs is niet inwisselbaar.
5. De winnaar wordt benaderd via het door hem/haar opgegeven e-mailadres.
6. De winnaar geeft de organisatie toestemming om naam en woonplaats te publiceren op de Facebookpagina en de website van Way2Go!
7. Over de uitslag van de loting kan niet worden gecorrespondeerd.

Door deelname aan Way2Go! verklaart de deelnemer bekend en akkoord te zijn met deze actievoorwaarden.

Verwerken en verstrekken van data
1. De dataverwerkingsinfrastructuur van de organisatie verzamelt en analyseert de verplaatsingsdata van de deelnemers op basis van de aanmeldingen en enquêteresultaten en creëert hieruit een database van verplaatsingen.
2. De database staat onder beheer van de organisatie van Way2Go! Toegang tot deze database wordt beperkt en gecontroleerd door de organisatie van Way2Go!
3. De relevant verzamelde data in het kader van Way2Go! zal worden bewaard voor zolang zinvol voor onderzoek.